Privatumas ir slapukai

Įmonės ,, Lamp en Licht Online B.V. “ (toliau – „lempairsviesa“) svetainėje lempairsviesa.lt tvarkomi asmens duomenys. „Lempairsviesa “ siekia saugiai tvarkyti asmens duomenis. Todėl mes tai darome labai atsakingai ir rūpestingai.

Tvarkydama asmens duomenis, „lempairsviesa “ laikosi duomenų apsaugos teisės aktų nuostatų. Tai reiškia, kad:

 • mes aiškiai nurodome tikslus, kuriais tvarkome asmens duomenis; tai darome šiame pareiškime dėl duomenų apsaugos ir slapukų naudojimo;
 • renkame tik tuos asmens duomenis, kurie būtini teisėtiems tikslams;
 • prieš tvarkydami jūsų asmens duomenis, jei būtina, gauname jūsų sutikimą;
 • jūsų asmens duomenis saugome taikydami reikiamas saugumo priemones, to paties reikalaujame ir iš kitų asmens duomenų tvarkytojų, kurie tvarko duomenis mūsų nurodymu;
 • gerbiame jūsų teisę paprašius susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti ar ištrinti.

„Lempairsviesa“ yra jūsų asmens duomenų valdytojas. Šiame pareiškime dėl duomenų apsaugos ir slapukų naudojimo paaiškiname, kokius asmens duomenis renkame ir naudojame, ir kokiu tikslu. Rekomenduojame atidžiai perskaityti šį pareiškimą.

Šis pareiškimas dėl duomenų apsaugos ir slapukų naudojimo atnaujintas 2017-09-18.

 

Kokius duomenis renkame?

Naudodamiesi mūsų svetaine, jūs galite palikti joje tam tikrą informaciją, įskaitant ir asmens duomenis. Asmens duomenis renkame įvairiais būdais. Pavyzdžiui, mūsų svetainėse galite užsisakyti produktų, o tokio užsakymo metu prašome jūsų pateikti asmens duomenų, kad galėtume priimti užsakymą. „Lempairsviesa“ tvarko tokius duomenis:

 • vardas ir pavardė; 
 • lytis; 
 • el. pašto adresas;
 • telefono numeris;
 • adresas;
 • slaptažodis;
 • įmonės pavadinimas;
 • mokėjimo informacija.

Šie duomenys būtini norint sukurti paskyrą ir pateikti užsakymą.

Be to, tvarkome:

 • visus asmens duomenis, kuriuos siunčiate mums el. paštu, kreipimosi formoje ar internetinio pokalbio metu;
 • visus asmens duomenis, kuriuos pateikiate pateikdami atsiliepimą apie mūsų internetinę parduotuvę;
 • visus asmens duomenis, kuriuos pateikiate dalyvaudami nuotraukų konkurse;
 • visus asmens duomenis, kuriuos pateikiate dalyvaudami loterijoje.

 

Kam naudojame jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenis naudojame tokiais tikslais:

 • sukurti jūsų paskyrą;
 • priimti užsakymą (atlikti pristatymą, mokėjimą ir kontaktą);
 • atsakyti į klausimus ir užklausas dėl mūsų produktų;
 • siųsti naujienlaiškį su informacija apie mūsų produktus;
 • atsakyti į tinklaraščio įrašą;
 • paskelbti loterijos ar nuotraukų konkurso nugalėtojus;
 • rodyti jūsų atsiliepimą apie mūsų internetinę parduotuvę.

Jei esame gavę jūsų sutikimą, „lempairsviesa“ gali siųsti jums naujienlaiškį paštu. Visuose mūsų siunčiamuose el. laiškuose yra nuoroda, kurią spustelėję galite atsisakyti juos gauti, jei to norite. Be to, atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos galite savo paskyroje.

 

Duomenų gavėjai

Jūsų pateikti duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims, jei to reikia norint pristatyti jūsų užsakytus produktus. Be to, „lempairsviesa“ siuntimo įmonei perduoda jūsų adreso informaciją. Jūsų duomenys perduodami tokiems gavėjams:

 • pašto paslaugų ir mokėjimo paslaugų teikėjams;
 • internetinių parduotuvių vertinimo platformoms;
 • svetainių prieglobos teikėjams;
 • svetainių kūrėjams.

Kitais atvejais be jūsų sutikimo „lempairsviesa“ neperduos jūsų suteiktų duomenų trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja ar tai leidžia teisės aktai. Pavyzdžiui, policija gali paprašyti mūsų informacijos tirdama sukčiavimo atvejį. Tokiais atvejais „lempairsviesa“ teisiškai privalo suteikti tokią informaciją.

 

Saugojimo laikotarpiai

Jums pateikus užsakymą per mūsų svetainę, „lempairsviesa“ saugo jūsų duomenis iki ketverių metų nuo paskutinio jūsų užsakymo.

Jei kreipiatės į mus užpildę kontaktinę formą, el. paštu, per „Facebook“, „Twitter“, „WhatsApp“ ar internetinio pokalbio metu, „lempairsviesa“ saugo jūsų duomenis tiek laiko, kiek reikia norint atsakyti į klausimą ar užklausą, o tada dar šešis mėnesius, kad galėtų atsakyti į papildomus klausimus, jei tokių kiltų.

Kai atsakote į tinklaraščio įrašą ar paskelbiate mūsų svetainės vertinimą, jūsų įrašas bus paskelbtas, o jūsų duomenys saugomi tol, kol panaikinsite savo atsakymą ar vertinimą.

Jei pateikiate nuotrauką į nuotraukų konkursą, ji gali būti skelbiama mūsų svetainėje. Kiti asmens duomenys, kuriuos pateikiate dalyvaudami nuotraukų konkurse ar loterijoje, saugomi tol, kol nugalėtojai gauna prizus.

 

Apsauga

„Lempairsviesa“ imasi tinkamų techninių ir organizacinių priemonių siekdama apsaugoti jūsų duomenis nuo praradimo ar neteisėto tvarkymo, pavyzdžiui, vagystės ar neteisėtos peržiūros.

„Lempairsviesa“ imasi tokių saugumo priemonių:

 • prieiga prie asmens duomenų ribojama naudojant naudotojo vardą ir slaptažodį;
 • jums įvedant savo asmens duomenis mūsų svetainėje naudojame apsaugotą ryšį, kuris saugo visus įvedamus duomenis;
 • registruojame visas asmens duomenų užklausas.

 

Jūsų teisės savo asmens duomenų atžvilgiu

Turite tokias teises savo asmens duomenų atžvilgiu:

 • galite pareikalauti leisti patikrinti mūsų tvarkomus jūsų asmens duomenis;
 • galite pareikalauti susipažinti standartine forma su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis;
 • galite pareikalauti ištaisyti ar ištrinti savo duomenis, jei jie yra neteisingi ar mums nebereikalingi.
 • Jei norite pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus. Mūsų kontaktinė informacija nurodyta šio pareiškimo dėl duomenų apsaugos ir slapukų naudojimo gale.

Jei turite pretenzijų dėl to, kaip tvarkome jūsų duomenis, praneškite mums. Taip pat turite teisę pateikti skundą atsakingai institucijai (Nyderlandų duomenų apsaugos agentūrai).

 

Trečiųjų šalių svetainės

Šis pareiškimas dėl duomenų apsaugos ir slapukų naudojimo netaikomas trečiųjų šalių svetainėms, kurios susietos su mūsų svetaine nuorodomis. „Lempairsviesa“ negarantuoja, kad šios šalys tvarkys jūsų duomenis patikimai ir saugiai, todėl rekomenduojame perskaityti tokių svetainių pareiškimą dėl duomenų apsaugos prieš jas naudojant.

 

Pareiškimo dėl duomenų apsaugos ir slapukų naudojimo keitimai

„Lempairsviesa“ pasilieka teisę savo nuožiūra keisti šį pareiškimą dėl duomenų apsaugos ir slapukų naudojimo, todėl rekomenduojame reguliariai peržiūrėti šį pareiškimą, kad būtumėte susipažinę su naujausia jo versija.

 

Kontaktinė informacija

Lamp en Licht Online B.V.
Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Olandija
[email protected]

 

Slapukai