10 % papildoma nuolaida viskam* >

Sąlygos ir nuostatos

Tapatybė

Pavadinimas: Lamp en Licht Online B.V., vykdanti veiklą „lempairsviesa.lt"
pavadinimu, būstinės adresas: Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Olandija
el. pašto adresas: [email protected]
įmonės kodas: 67722415
PVM kodas: NL857149039B01

 

Kainos ir informacija

Visos kainos nurodytos su PVM; jose gali būti akivaizdžių programavimo ar spausdinimo klaidų. Dėl ekrano savybių neatsakome už spalvų atitikimą. Kainos nurodytos be siuntimo išlaidų. Jei taikomos siuntimo išlaidos, jos aiškiai nurodomos iki įforminant sutartį.

 

Sutarties vykdymas

Likus pakankamai laiko iki sutarties įforminimo, svetainėje paskelbiama aiški informacija apie užsakymo atlikimo būdą ir laiką. Bet kokiu atveju visos siuntos pristatomos nė vėliau nei per 30 dienų. Jei konkrečių prekių negalima pristatyti (laiku), apie tai būsite informuoti. Tokiu atveju galite sutikti su kita pasiūlyta pristatymo data arba nemokamai nutraukti sutartį. Pasiliekame teisę nepristatyti į konkrečias vietas ar konkrečias vietoves, jei gabenimas turi vykti jūra, šitaip patiriant didelių transportavimo išlaidų.

 

Teisė atšaukti sutartį

Turite teisę atšaukti šią sutartį per 30 dienų nenurodydami priežasties. Atšaukimo laikotarpis baigiasi praėjus 30 dienų nuo dienos, kai jūs arba jūsų nurodyta trečioji šalis, kuri nėra siuntos vežėjas, fiziškai perėmė paskutinę prekę.

Norėdami pasinaudoti atšaukimo teise, privalote pranešti mums apie tokį savo sprendimą aiškiu pareiškimu (pvz., laišku paštu, faksu ar el. paštu). Galite, tačiau neprivalote naudoti prikabintą atšaukimo formą..

Lamp en Licht Online B.V.
Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Olandija
[email protected]

Norint nepraleisti atšaukimo termino, užtenka jam nesibaigus atsiųsti savo pranešimą apie atšaukimo sprendimą.

 

Atšaukimo pasekmės

Jums atšaukus sutartį, mes grąžinsime visą jūsų sumokėtą sumą, įskaitant siuntimo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, susijusias su jūsų pasirinktu kitu nei mūsų pasiūlytu pigiausiu standartiniu siuntimo būdu) nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau nei per 14 dienų nuo tos dienos, kai gavome pranešimą apie jūsų sprendimą atšaukti šią sutartį. Jūsų sumokėtą sumą grąžinsime tuo pačiu būdu, kuriuo jūs ją sumokėjote, nebent jūs aiškiai sutinkate dėl kito būdo; bet kokiu atveju jūs nepatirsite jokių išlaidų, susijusių su tokiu grąžinimu.Mes galime atidėti pinigų grąžinimą, kol atgausime prekes arba gausime iš jūsų įrodymą, kad prekes išsiuntėte, atsižvelgiant į tai kas įvyko anksčiau.

Jūs išsiųsite mums įsigytas prekes arba perduosite jas mums nepagrįstai nedelsdami, tačiau ne vėliau nei per 30 dienų nuo dienos, kurią mes sužinojome iš jūsų apie jūsų sprendimą atšaukti sutartį. Atšaukimas laikomas įvykdytas laiku, jei išsiunčiate mums prekes iki 30 dienų laikotarpio pabaigos. Jūs padengiate visas tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas. Jūs atsakote tik už sumažėjusią prekių vertę, jei tokia yra, dėl jų tvarkymo, išskyrus vertės sumažėjimą, patirtą dėl būtinybės nustatyti prekių pobūdį, savybes ir veikimą.

 

Mokėjimas

Mokėjimas turi būti atliktas būdu, nurodytu užsakymo pateikimo metu ir, jei taikoma, svetainėje. Jums neatlikus mokėjimo, apie tai pranešime jums ir skirsime dar 14 dienų jį atlikti. Jums nesumokėjus per šį papildomą 14 dienų laikotarpį, jums skaičiuosime teisės aktų nustatytus delspinigius, taip pat turėsime teisę reikalauti iš jūsų sumokėti bet kokias neteismines skolos išieškojimo išlaidas.

Lamp en Licht Online B.V (Prekybos rūmai 67722415, Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Olandija)

 

Garantija ir atitiktis

Užsakydami iš mūsų prekes, jūs įgyjate teisę į teisės aktų numatytą garantiją. Mes garantuojame, kad prekės atitinka nurodytas specifikacijas ir kokybę, kurios tikitės.

 

Skundai

Jei norite pareikšti pretenziją, prašome kuo greičiau pranešti apie tai mums (kontaktinė informacija nurodyta aukščiau). Mes kuo greičiau išnagrinėsime jūsų pretenziją ir ne vėliau nei per 14 dienų pateiksime jums išsamų atsakymą. Jei esate nepatenkinti tuo, kaip mes išnagrinėjome ir atsakėme į jūsų pretenziją, taip pat galite pateikti skundą per Europos elektroninę ginčų sprendimo platformą http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Baigiamosios nuostatos

Šiai sutarčiai taikoma Nyderlandų teisė. Sutarčiai taikoma teisė pasirinkta nepažeidžiant apsaugos, kurią numato jūsų gyvenamoje šalyje galiojantys privalomi teisės aktai. Visa privalomų teisės aktų leidžiama apimtimi visi ginčai, kylantys iš šios sutarties su jumis, nagrinėjami kompetentingame Nyderlandų teisme apygardoje, kurioje registruota mūsų buveinė.